1st
12:41 am

(no subject)02:58 pm

(no subject)06:49 pm

(no subject)09:28 pm

(no subject)11:48 pm

(no subject)

- 3 comments

2nd
08:54 pm

Наконец-то в начале мая наступил апрель.

- 7 comments

09:17 pm

:D


Tags:

4th
02:44 pm

Первое путешествие.03:15 pm

(no subject)04:20 pm

(no subject)10:43 pm

Пушица и болотный мирт

- 2 comments

5th
12:57 am

(no subject)03:15 pm

(no subject)03:56 pm

(no subject)09:48 pm

Лес на краю болота10:57 pm

(no subject)6th
01:15 am

(no subject)09:15 pm

цвет

- 2 comments

7th
01:32 am

(no subject)


Tags:

01:54 am

(no subject)


Tags:

09:38 pm

(no subject)

- 2 comments

8th
01:21 am

Пушица02:58 pm

(no subject)05:30 pm

(no subject)9th
12:31 am

(no subject)06:33 pm

(no subject)11th
10:20 pm

переделал черничку


Tags:

12th
05:00 pm

Пересохшая Ниша07:16 pm

(no subject)13th
11:03 pm

(no subject)14th
02:16 pm

Берег02:39 pm

(no subject)08:25 pm

Трясина

- 2 comments

15th
04:27 pm

(no subject)08:48 pm

(no subject)16th
09:04 pm

(no subject)


Tags:

18th
01:36 pm

Снова на Долговском.04:15 pm

(no subject)08:16 pm

(no subject)

- 4 comments

08:36 pm

артефакт09:12 pm

8 вечера19th
01:09 am

Племя01:30 pm

ГУЛАГ архипелаг03:05 pm

Время драконов.

- 2 comments

06:21 pm

(no subject)22nd
04:28 pm

из старого06:30 pm

(no subject)24th
10:22 pm

(no subject)25th
09:47 pm

(no subject)26th
09:48 pm

Мостострой27th
12:40 am

Кочка с пушицей на краю канавы

- 2 comments

01:10 pm

(no subject)01:58 pm

(no subject)07:53 pm

канава28th
01:11 pm

На утёсе02:21 pm

(no subject)04:16 pm

(no subject)04:33 pm

(no subject)08:55 pm

(no subject)09:41 pm

(no subject)29th
02:18 am

минералка10:49 am

Деревянная змейка01:58 pm

(no subject)09:52 pm

(no subject)10:45 pm

(no subject)31st
02:35 pm

Вчера03:18 pm

(no subject)04:37 pm

(no subject)05:30 pm

(no subject)06:30 pm

(no subject)08:48 pm

(no subject)


Tags:

09:28 pm

Лесной ручеёкExpand Cut Tags

No cut tags

Style Credit